Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons Trại Hè 2014 Audio
Tue. Jul. 22, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 23.244.164.130
2. 46.160.85.211
3. 54.235.16.159
4. 59.120.107.176
5. 66.249.69.176
6. 66.249.69.192
7. 69.12.83.171
Current Online . . . 7
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

3186512

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 07/20/14 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 20 tháng 07 năm 2014
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 07/20/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
26 "Tung Hô Danh Chúa"
3 "Tôn Vinh Chân Thần"
446 "Ðưa Người Ðến Chúa"
Message - Sứ điệp:
"Lời Chứng Đáng Tin"
II Các Vua 5:1-14
Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 07/13/14
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
122 35 87 33 $1,808.36
2014-01-07 - (403)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
566. nghe: Muối Và Ánh Sáng Muối Và Ánh Sáng Download: Muối Và Ánh Sáng Ma-thi-ơ 5:13-16 Xem tờ chương trình07/13/14
565. nghe: Quyền Năng, Sức Mới Quyền Năng, Sức Mới Download: Quyền Năng, Sức Mới Công Vụ 1:8... Xem tờ chương trình07/06/14
564. nghe: Noi Gương Chịu Khổ của... Noi Gương Chịu Khổ của... Download: Noi Gương Chịu Khổ của... I Phi-e-rơ 2:18-2 Xem tờ chương trình06/29/14
563. nghe: Hãy Chúc Phước Hãy Chúc Phước Download: Hãy Chúc Phước Ê-phê-sô 4:22-3 Xem tờ chương trình06/22/14
562. nghe: Đừng Chọc Giận Con Cái Đừng Chọc Giận Con Cái Download: Đừng Chọc Giận Con Cái Ê-phê-sô 6:1-4 Xem tờ chương trình06/15/14
561. nghe: Lời Đáp Êm Nhẹ Lời Đáp Êm Nhẹ Download: Lời Đáp Êm Nhẹ Sa-mu-ên 25:23-31 Xem tờ chương trình06/08/14
560. nghe: Lời Lành Hay Lời Dữ... Lời Lành Hay Lời Dữ... Download: Lời Lành Hay Lời Dữ... Ê-phê-sô 4:25-3 Xem tờ chương trình06/01/14
559. nghe: Nan Đề Thành Cơ Hội Nan Đề Thành Cơ Hội Download: Nan Đề Thành Cơ Hội Giăng 9:1-11 Xem tờ chương trình05/25/14
558. nghe: Lời Lành Hay Lời Dữ Lời Lành Hay Lời Dữ Download: Lời Lành Hay Lời Dữ Ê-phê-sô 4:25-3 Xem tờ chương trình05/18/14
557. nghe: Honor Your Mother - Tôn... Honor Your Mother - Tôn... Download: Honor Your Mother - Tôn... Ê-phê-sô 6:1-4 Xem tờ chương trình05/11/14
556. nghe: Bí Quyết Để Thịnh Vượng... Bí Quyết Để Thịnh Vượng... Download: Bí Quyết Để Thịnh Vượng... Giô-suê 1:1-9 Xem tờ chương trình05/04/14
555. nghe: Vang Vọng Tiếng Yêu Thương Vang Vọng Tiếng Yêu Thương Download: Vang Vọng Tiếng Yêu Thương Lu-ca 7 :11-17 Xem tờ chương trình04/27/14
554. nghe: Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Download: Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh Giăng 20:19-29 Xem tờ chương trình04/20/14
553. nghe: Con Đường Thập Tự Con Đường Thập Tự Download: Con Đường Thập Tự Lu-ca 22:39-46;Má Xem tờ chương trình04/18/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 157 07/08/07 - 691

BIẾT CHÚA (2)

PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 29:29

Câu hỏi thứ hai là: Con người có thể biết Ngài đến mức độ nào?
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhờ được tạo dựng với một khả năng có thể biết Ngài, và nhờ Ngài mặc khải cho, tức là nhờ Ngài đã vén màn bí mật về Ngài ra cho để biết, thì con người có thể biết Ngài. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết là sự hiểu biết của con người về Ngài là giới hạn, nghĩa là con người chung quy cũng chỉ biết Ngài đến một mức nào đó thôi, vì con người thì hữu hạn, còn Ngài là Đấng Vô Cùng.
Kinh Thánh chép:
“Ðức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. ” Thi Thiên 145:3
“Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District