Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons Trại Hè 2014 Audio
Sat. Oct. 25, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 123.26.55.233
2. 173.245.53.74
3. 174.129.74.186
4. 183.60.213.30
5. 183.60.214.120
6. 188.165.15.29
7. 202.46.63.163
8. 207.46.13.60
9. 65.78.103.167
10. 66.249.69.105
11. 66.249.69.32
12. 66.249.69.48
13. 66.249.69.64
14. 68.180.228.46
15. 88.198.160.59
Current Online . . . 15
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

3352064

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 10/19/14 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 10/19/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
"Ngài Xứng Đáng Được Tôn Thờ"
"Chúa Là Tình Yêu"
164 "Sự Bình An"
Message - Sứ điệp:
"Bắt Chước Đức Chúa Trời (2)"
Ê-phê-sô 5:1-5
Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 10/12/14
Accepted Christ-Tiếp nhận Chúa: 2
All Children Adults School Offertory
117 33 84 29 $1,632.00
2014-01-07 - (598)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
579. nghe: Bắt Chước Đức Chúa Trời Bắt Chước Đức Chúa Trời Download: Bắt Chước Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 5:1-7 Xem tờ chương trình10/12/14
578. nghe: Đức Thánh Linh Buồn Đức Thánh Linh Buồn Download: Đức Thánh Linh Buồn Ê-phê-sô 4:17-3 Xem tờ chương trình10/05/14
577. nghe: Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Download: Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Rô-ma 8:28-30 Xem tờ chương trình09/28/14
576. nghe: Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Download: Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Ma-thi-ơ 16:25-17 Xem tờ chương trình09/21/14
575. nghe: Chúa Jêsus và Kinh Thánh Chúa Jêsus và Kinh Thánh Download: Chúa Jêsus và Kinh Thánh Lu-ca 24:44-47... Xem tờ chương trình09/14/14
574. nghe: Sống Với Nhau Theo Gương... Sống Với Nhau Theo Gương... Download: Sống Với Nhau Theo Gương... Rô-ma 15:1-13 Xem tờ chương trình09/07/14
573. nghe: Nương Cậy Chúa Nương Cậy Chúa Download: Nương Cậy Chúa Thi Thiên 34:17-1 Xem tờ chương trình08/31/14
572. nghe: Không Làm Bạn Thất Vọng Không Làm Bạn Thất Vọng Download: Không Làm Bạn Thất Vọng Ma-thi-ơ 8:5-13 Xem tờ chương trình08/24/14
571. nghe: Kính Sợ và Nương Cậy... Kính Sợ và Nương Cậy... Download: Kính Sợ và Nương Cậy... Thi Thiên 34:9-22 Xem tờ chương trình08/17/14
570. nghe: Kính Sợ và Nương Cậy Kính Sợ và Nương Cậy Download: Kính Sợ và Nương Cậy Thi Thiên 34:1-22 Xem tờ chương trình08/10/14
569. nghe: Nhận Hay Không Nhận Nhận Hay Không Nhận Download: Nhận Hay Không Nhận II Các Vua 5:19-2 Xem tờ chương trình08/03/14
568. nghe: Bí Quyết Để Được Chữa... Bí Quyết Để Được Chữa... Download: Bí Quyết Để Được Chữa... II Các Vua 5:1-16 Xem tờ chương trình07/27/14
567. nghe: Lời Chứng Đáng Tin Lời Chứng Đáng Tin Download: Lời Chứng Đáng Tin II Các Vua 5:1-14 Xem tờ chương trình07/20/14
566. nghe: Muối Và Ánh Sáng Muối Và Ánh Sáng Download: Muối Và Ánh Sáng Ma-thi-ơ 5:13-16 Xem tờ chương trình07/13/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 167 10/19/07 - 704

TÁI SANH (2)

GIĂNG 3:3-9

Có ba điều quan trọng cần biết về sự tái sanh:
Thứ nhứt, sự tái sanh là một điều khó hiểu nhưng dễ kinh nghiệm. Để trả lời cho thắc mắc của Ni-cô-đem, Đức Chúa Jêsus đã so sánh hiện tượng tái sanh với gió. Đang thời của Ni-cô-đem gió là hiện tượng đầy bí ẩn, và cả đến ngày nay, còn có nhiều điều vẫn chưa biết hết về gió.
Nhưng ai ai cũng cần đến gió. Không có gió thế giới nầy sẽ chết. Trong trần gian, người nào cũng có thể kinh nghiệm được sự hoạt động của gió, cũng hưởng được các phúc lợi của gió.
Sự tái sanh cũng vậy. Đó là một huyềm nhiệm mà ngay cả các nhà Thần học cũng không thể giải thích hết cả mọi mặt, nhưng dễ dàng đến nổi dầu cho một người mù chữ vẫn có thể từng trải trọn vẹn.
Bất cứ một người nào, dù kém cỏi dốt nát đến đâu cũng có thể hưởng được sự tái sanh...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District