Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons Trại Hè 2014 Audio
Thu. Jan. 29, 2015
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 141.101.98.200
2. 141.101.98.202
3. 141.101.98.203
4. 141.101.98.204
5. 141.101.98.206
6. 141.101.98.207
7. 141.101.98.235
8. 141.101.98.240
9. 141.101.98.241
10. 141.101.98.249
11. 141.101.98.250
12. 141.101.98.251
13. 141.101.98.252
14. 141.101.98.253
15. 141.101.98.254
16. 141.101.98.31
17. 141.101.98.32
18. 141.101.98.34
19. 141.101.98.61
20. 141.101.98.64
21. 141.101.98.65
22. 141.101.98.68
23. 37.57.231.112
24. 37.57.231.214
25. 41.190.217.210
26. 54.147.193.224
27. 66.249.73.184
28. 68.180.228.37
29. 72.88.187.118
Current Online . . . 29
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

3632155

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 02/01/15 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 01 tháng 02 năm 2015
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 02/01/15
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
120 "Vì Jêsus Sống" Listen to Vì Jêsus Sống
260 "Nương Trên Jêsus"
467 "Dâng Hiến"
102 "Chiêm Ngưỡng Thập Giá"
Message - Sứ điệp:
"..."
Công Vụ 2:42-47
Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 01/25/15
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
0 0 0 0 $0.00
2014-01-07 - (901)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, hoặc bạn có...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
595. nghe: Hội Thánh Kiểu Mẫu (2) Hội Thánh Kiểu Mẫu (2) Download: Hội Thánh Kiểu Mẫu (2) Công Vụ 2:42-47 Xem tờ chương trình01/18/15
594. nghe: Hội Thánh Kiểu Mẫu Hội Thánh Kiểu Mẫu Download: Hội Thánh Kiểu Mẫu Công Vụ 2:42-47 Xem tờ chương trình01/11/15
593. nghe: Nhắm Mục Đích Nhắm Mục Đích Download: Nhắm Mục Đích I Cô-rinh-tô 9:2 Xem tờ chương trình01/04/15
592. nghe: Câu Chuyện Sau Giáng Sinh Câu Chuyện Sau Giáng Sinh Download: Câu Chuyện Sau Giáng Sinh Ma-thi-ơ 2:13-23 Xem tờ chương trình12/28/14
591. nghe: Đón Chúa Vào Đời Đón Chúa Vào Đời Download: Đón Chúa Vào Đời Lu-ca 2:1-20 Xem tờ chương trình12/24/14
590. nghe: Bài Ca Thiên Sứ Bài Ca Thiên Sứ Download: Bài Ca Thiên Sứ Lu-ca 2:1-14 Xem tờ chương trình12/21/14
589. nghe: Tinh Thần Thờ Phượng của... Tinh Thần Thờ Phượng của... Download: Tinh Thần Thờ Phượng của... Ma-thi-ơ 2:11... Xem tờ chương trình12/14/14
588. nghe: Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Download: Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Rô-ma 6:3-14 Xem tờ chương trình12/07/14
587. nghe: Dâng Lời Cảm Tạ Dâng Lời Cảm Tạ Download: Dâng Lời Cảm Tạ Ê-phê-sô 5:18-2 Xem tờ chương trình11/30/14
586. nghe: Cộng Đồng Vững Mạnh Cộng Đồng Vững Mạnh Download: Cộng Đồng Vững Mạnh Ê-phê-sô 2:19-2 Xem tờ chương trình11/23/14
585. nghe: Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Download: Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Thi Thiên 116 Xem tờ chương trình11/22/14
584. nghe: Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Download: Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/16/14
583. nghe: Sống Như Người Khôn Ngoan... Sống Như Người Khôn Ngoan... Download: Sống Như Người Khôn Ngoan... Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/09/14
582. nghe: Sống Như Người Khôn Ngoan Sống Như Người Khôn Ngoan Download: Sống Như Người Khôn Ngoan Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/02/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 178 01/22/08 - 733

NGUYÊN TẮC VỀ SỰ LAN TRUYỀN

A-GHÊ 2:11-14

Trong thế giới vật lý, trong cõi thiên nhiên, có một nguyên tắc phổ biến về sự lan truyền do Đức Chúa Trời đặt ra, mà ai ai cũng biết: Một vật sạch khi tiếp xúc với một vật dơ, thì sự sạch của vật sạch không làm cho vật dơ được sạch; nhưng một vật dơ khi tiếp xúc với một vật sạch, thì sự dơ của vật dơ sẽ làm cho vật sạch hóa dơ.
Chẳng hạn như khi ta đem đổ một xô nước sạch vào thùng nước dơ, thì sự sạch của thùng nước sạch không làm cho thùng nước dơ được sạch, nhưng khi ta đem đổ một xô nước dơ vào thùng nước sạch, thì sự dơ của thùng nước dơ sẽ làm cho thùng nước sạch hóa dơ.
Hay là, khi ta đem vùi một cái áo sạch vào đống đồ dơ, thì sự sạch của cái áo sạch không làm cho sạch được đống đồ dơ, nhưng khi ta làm ngược lạ, thì sự dơ của cái áo dơ sẽ làm cho đống đồ sạch hóa dơ...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District