Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons Trại Hè 2014 Audio

Đêm Giáng Sinh - Night of Christmas

Hội Thánh LỜI CHÚA kính mời quí vị đến dự Đêm Giáng Sinh lúc 8:00 tối thứ Tư ngày 24 tháng 12, 2014.
You are invited to join us in celebrating "Night of Christmas" at 8:00PM Wednesday night, December 24, 2014.
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
(Bản đồ - Map)
-------------------------------
Hội Thánh LỜI CHÚA kính chúc quí vị một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn phước Chúa.

Sun. Dec. 21, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 100.43.91.3
2. 112.209.200.247
3. 141.101.104.26
4. 173.245.50.174
5. 173.245.53.244
6. 188.165.15.37
7. 37.187.144.114
8. 54.166.14.218
9. 68.180.228.37
Current Online . . . 9
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

3455231

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 12/21/14 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 12/21/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
85 "Tiếng Hát Thiên Binh"
90 "Bình An Cho Loài Người" Listen to Bình An Cho Loài Người
"Khi Chúa Vào Đời"
Message - Sứ điệp:
"Bài Ca Thiên Sứ"
Lu-ca 2:1-14
Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 12/14/14
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
124 35 89 30 $1,180.00
2014-01-07 - (796)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
589. nghe: Tinh Thần Thờ Phượng của... Tinh Thần Thờ Phượng của... Download: Tinh Thần Thờ Phượng của... Ma-thi-ơ 2:11... Xem tờ chương trình12/14/14
588. nghe: Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Download: Báp-têm Trong Đấng Christ Jêsus Rô-ma 6:3-14 Xem tờ chương trình12/07/14
587. nghe: Dâng Lời Cảm Tạ Dâng Lời Cảm Tạ Download: Dâng Lời Cảm Tạ Ê-phê-sô 5:18-2 Xem tờ chương trình11/30/14
586. nghe: Cộng Đồng Vững Mạnh Cộng Đồng Vững Mạnh Download: Cộng Đồng Vững Mạnh Ê-phê-sô 2:19-2 Xem tờ chương trình11/23/14
585. nghe: Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Download: Trong Cộng Đồng Phước Hạnh Thi Thiên 116 Xem tờ chương trình11/22/14
584. nghe: Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Download: Được Đầy Dẫy Đức Thánh... Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/16/14
583. nghe: Sống Như Người Khôn Ngoan... Sống Như Người Khôn Ngoan... Download: Sống Như Người Khôn Ngoan... Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/09/14
582. nghe: Sống Như Người Khôn Ngoan Sống Như Người Khôn Ngoan Download: Sống Như Người Khôn Ngoan Ê-phê-sô 5:15-2 Xem tờ chương trình11/02/14
581. nghe: Bước Đi Trong Ánh Sáng Bước Đi Trong Ánh Sáng Download: Bước Đi Trong Ánh Sáng Ê-phê-sô 5:7-14 Xem tờ chương trình10/26/14
580. nghe: Bắt Chước Đức Chúa Trời... Bắt Chước Đức Chúa Trời... Download: Bắt Chước Đức Chúa Trời... Ê-phê-sô 5:1-5 Xem tờ chương trình10/19/14
579. nghe: Bắt Chước Đức Chúa Trời Bắt Chước Đức Chúa Trời Download: Bắt Chước Đức Chúa Trời Ê-phê-sô 5:1-7 Xem tờ chương trình10/12/14
578. nghe: Đức Thánh Linh Buồn Đức Thánh Linh Buồn Download: Đức Thánh Linh Buồn Ê-phê-sô 4:17-3 Xem tờ chương trình10/05/14
577. nghe: Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Download: Ai Sẽ Thay Đổi Chúng... Rô-ma 8:28-30 Xem tờ chương trình09/28/14
576. nghe: Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Download: Làm Môn Đệ Chúa Jêsus Ma-thi-ơ 16:25-17 Xem tờ chương trình09/21/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 175 12/17/07 - 725

SIÊU VIỆT TÍNH CỦA CHÂN LÝ

GIĂNG 18:37

Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng phán rằng Ngài là “chân lý”, cũng phán rằng Ngài đã “sanh ra” và đã “giáng thế”. Điều đó có nghĩa là Ngài là đấng từ trời, sanh ra làm người trên thế gian. Ngài là chân lý siêu việt. Ở đây có ba điều để nói về Ngài:
Thứ nhứt, chân lý nầy là chân lý có thân vị, là Đấng Sống, là Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo của thế giới. Khi chúng ta nói đến những chân lý trong thế gian, thì chúng ta nói đến những sự thật, sự đúng, trừu tượng và phi nhân cách. Thật vậy, khi chúng ta nói đến chân lý trong tôn giáo, triết học là chúng ta nói đến lẽ phải, sự phải. Khi chúng ta nói đến chân lý trong sử học là chúng ta nói đến sự thật...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District