Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons Trại Hè 2014 Audio
Wed. Aug. 27, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 123.21.74.65
2. 183.60.213.30
3. 183.60.214.120
4. 202.46.61.58
5. 37.58.100.66
6. 54.242.194.235
7. 66.226.204.194
8. 68.180.225.38
9. 76.31.38.201
Current Online . . . 9
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

3248604

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 08/24/14 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 24 tháng 08 năm 2014
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 08/24/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule

This Sunday at
10:30 AM
Location Map
Program: 08/24/14 pdf Welcome All

Chúa Nhựt
10:30-11:30 sáng Ðịa-điểm:
Chương Trình: 08/24/14 pdf
Mục sư và toàn thể Hội Thánh trân trọng kính mời.
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 08/17/14
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
122 36 86 33 $731.00
2014-01-07 - (465)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
572. nghe: Không Làm Bạn Thất Vọng Không Làm Bạn Thất Vọng Download: Không Làm Bạn Thất Vọng Ma-thi-ơ 8:5-13 Xem tờ chương trình08/24/14
571. nghe: Kính Sợ và Nương Cậy... Kính Sợ và Nương Cậy... Download: Kính Sợ và Nương Cậy... Thi Thiên 34:9-22 Xem tờ chương trình08/17/14
570. nghe: Kính Sợ và Nương Cậy Kính Sợ và Nương Cậy Download: Kính Sợ và Nương Cậy Thi Thiên 34:1-22 Xem tờ chương trình08/10/14
569. nghe: Nhận Hay Không Nhận Nhận Hay Không Nhận Download: Nhận Hay Không Nhận II Các Vua 5:19-2 Xem tờ chương trình08/03/14
568. nghe: Bí Quyết Để Được Chữa... Bí Quyết Để Được Chữa... Download: Bí Quyết Để Được Chữa... II Các Vua 5:1-16 Xem tờ chương trình07/27/14
567. nghe: Lời Chứng Đáng Tin Lời Chứng Đáng Tin Download: Lời Chứng Đáng Tin II Các Vua 5:1-14 Xem tờ chương trình07/20/14
566. nghe: Muối Và Ánh Sáng Muối Và Ánh Sáng Download: Muối Và Ánh Sáng Ma-thi-ơ 5:13-16 Xem tờ chương trình07/13/14
565. nghe: Quyền Năng, Sức Mới Quyền Năng, Sức Mới Download: Quyền Năng, Sức Mới Công Vụ 1:8... Xem tờ chương trình07/06/14
564. nghe: Noi Gương Chịu Khổ của... Noi Gương Chịu Khổ của... Download: Noi Gương Chịu Khổ của... I Phi-e-rơ 2:18-2 Xem tờ chương trình06/29/14
563. nghe: Hãy Chúc Phước Hãy Chúc Phước Download: Hãy Chúc Phước Ê-phê-sô 4:22-3 Xem tờ chương trình06/22/14
562. nghe: Đừng Chọc Giận Con Cái Đừng Chọc Giận Con Cái Download: Đừng Chọc Giận Con Cái Ê-phê-sô 6:1-4 Xem tờ chương trình06/15/14
561. nghe: Lời Đáp Êm Nhẹ Lời Đáp Êm Nhẹ Download: Lời Đáp Êm Nhẹ Sa-mu-ên 25:23-31 Xem tờ chương trình06/08/14
560. nghe: Lời Lành Hay Lời Dữ... Lời Lành Hay Lời Dữ... Download: Lời Lành Hay Lời Dữ... Ê-phê-sô 4:25-3 Xem tờ chương trình06/01/14
559. nghe: Nan Đề Thành Cơ Hội Nan Đề Thành Cơ Hội Download: Nan Đề Thành Cơ Hội Giăng 9:1-11 Xem tờ chương trình05/25/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 161 08/24/07 - 612

ĐỨC TIN DẪN ĐẾN ĐỨC TIN-2

RÔMA 1:17

Để có thể hiểu chính xác điều mà cả Aurelius Augustine lẫn Martin Luther muốn nói khi tuyên bố đức tin dẫn đến tri thức, chúng ta nên để ý đến câu Kinh Thánh mà hai vị nầy đã đưa ra để lập luận: “Nếu các ngươi không tin, chắc sẽ không đứng vững được” (Êsai 7:9b).
Câu nầy, từ nguyên văn Hi-bá-lai, đều được hầu hết các bản Kinh Thánh Anh Ngữ uy tín nhất như KJV, ASV, DBY, JBS, WBS và WEB dịch là “If ye will not believe, surely ye shall not be established”, nghĩa là “Nếu ngươi không tin, chắc chắn ngươi sẽ không được được vững lập”...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District