Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Hội thánh Lời Chúa Blogspot Xem YouTube Video Nghe Nhạc - mp3 Nghe Các Bài Giảng - Sermons
Thu. Apr. 24, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 108.162.216.119
2. 108.162.219.72
3. 108.162.219.75
4. 141.101.87.31
5. 141.101.87.61
6. 141.101.87.73
7. 141.101.88.69
8. 141.101.91.31
9. 157.55.33.250
10. 157.55.35.39
11. 157.56.92.153
12. 157.56.92.174
13. 159.224.160.172
14. 183.60.214.120
15. 222.254.89.165
16. 27.74.16.41
17. 54.198.139.141
18. 66.249.70.104
Current Online . . . 18
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

2943610

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Sunday 04/20/14 at 10:30AM Location
Chúa Nhật ngày 20 tháng 04 năm 2014
Lúc 10 giờ 30 sáng
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 04/20/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
"Chúa Biết Lòng Con"
54 "Tôn Cao Danh Chúa"
120 "Vì Jêsus Sống" Listen to Vì Jêsus Sống
"Ngôi Mộ Trống"
118 "Chúa Sống"
Message - Sứ điệp:
"Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh"
Giăng 20:19-29
Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt 04/13/14
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
110 34 76 33 $1,977.45
2014-01-07 - (248)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, hoặc bạn có...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
553. nghe: Con Đường Thập Tự Con Đường Thập Tự Download: Con Đường Thập Tự Lu-ca 22:39-46;Má Xem tờ chương trình04/18/14
552. nghe: Chúa Cần Đến Nó Chúa Cần Đến Nó Download: Chúa Cần Đến Nó Lu-ca 19:29-44 Xem tờ chương trình04/13/14
551. nghe: Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Download: Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Xuất Ê-díp-tô Xem tờ chương trình04/06/14
550. nghe: Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Download: Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Ê-phê-sô 4:17-3 Xem tờ chương trình03/30/14
549. nghe: Làm Xong Công Việc Cha... Làm Xong Công Việc Cha... Download: Làm Xong Công Việc Cha... Giăng 17:1-4 Xem tờ chương trình03/23/14
548. nghe: Giống Nhau và Khác Nhau Giống Nhau và Khác Nhau Download: Giống Nhau và Khác Nhau Ê-phê-sô 4:1-16 Xem tờ chương trình03/16/14
547. nghe: Làm Sao Để Hiệp Nhất Làm Sao Để Hiệp Nhất Download: Làm Sao Để Hiệp Nhất Ê-phê-sô 4:1-16 Xem tờ chương trình03/09/14
546. nghe: Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Download: Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Ê-phê-sô 3:14-2 Xem tờ chương trình03/02/14
545. nghe: Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Download: Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Ê-phê-sô 3:1-13 Xem tờ chương trình02/23/14
544. nghe: Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Download: Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Ê-phê-sô 2:11-2 Xem tờ chương trình02/16/14
543. nghe: Chuẩn Bị Cho Tương Lai Chuẩn Bị Cho Tương Lai Download: Chuẩn Bị Cho Tương Lai I Cô-rinh-tô 3:9 Xem tờ chương trình02/09/14
542. nghe: Bình An Trong Chúa Bình An Trong Chúa Download: Bình An Trong Chúa Phi-líp 4:4-9 Xem tờ chương trình02/02/14
541. nghe: Hát Cho Ngài Một Bài... Hát Cho Ngài Một Bài... Download: Hát Cho Ngài Một Bài... Thi-thiên 33:1-33 Xem tờ chương trình01/26/14
540. nghe: Cùng Góp Phần Hầu Việc... Cùng Góp Phần Hầu Việc... Download: Cùng Góp Phần Hầu Việc... 1 Phi.2:9-10;Mác Xem tờ chương trình01/19/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 148 04/18/07 - 606

LẼ ĐẠO BA NGÔI (2)

LU-CA 10:21

Lẽ đạo Ba Ngôi có thể được phát biểu:
“Chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, hiện hữu đời đời bởi ba ngôi vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cả ba ngôi vị đều là Đức Chúa Trời toàn vẹn và hiệp một trong mầu niệm của một Đức Chúa Trời duy nhất.”

Vào khoảng năm 500SC*, Hội Thánh Cơ- đốc căn cứ vào sự khải thị của cả Kinh Thánh Cựu Tân Ước mà công bố bản Tín điều Anathasius bằng tiếng La-tinh, gồm 44 điều, trong phần dạy về Ba Ngôi, nội dung có thể tóm tắt như sau:
“Đây là tín điều cực kỳ quan trọng: Người nào tin nhận thì được sự sống đời đời. Người nào không tin nhận thì bị hư mất đời đời...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District