Hoi Thanh Loi Chua
Sr. Pastor: Mục-sư (Rev.) Lê Phước Thuận
3134 Frick Rd., Houston, Texas 77038
713-239-1466 | info@loichua.org

Location Map | Contact
Search In:Tìm kiếm các chữ (dd=đ)Mục Lục/Các Sách Kinh Thánh (click)Lines Shown
Home
Click here for more pictures
Thu. Apr. 17, 2014
  Nhạc
  Tìm Hiểu
  Sinh Hoạt
  Các Bài Viết
  Liên Lạc
Login
Username:
Password:


Remember me next time
[Forgot Password?]
Not registered?
[Sign-Up!]
Member: 165      
1. 157.55.32.59
2. 157.55.32.88
3. 157.55.34.181
4. 157.55.35.90
5. 173.245.55.119
6. 37.59.4.95
7. 50.16.65.168
8. 68.180.224.177
9. 72.204.143.241
10. 75.98.9.250
Current Online . . . 10
Serviced by:

Designed and updated by
Khai Nguyen(www.khainguyen.com)

2921246

Worship Service-LỄ THỜ PHƯỢNG Daily Bible-Kinh Thánh Hằng Ngày Online Sermons--Nghe Các Bài Giảng
Friday 04/18/14 at 7:00PM Location
Thứ Sáu ngày 18 tháng 04 năm 2014
Lúc 7 giờ tối
Ðịa-điểm
Tờ Chương Trình: 04/18/14
Lịch Phân Công - Worship Schedule
Praise - Ca ngợi:
102 "Chiêm Ngưỡng Thập Giá"
106 "Ca Ngợi Dòng Huyết Báu"
427 "Huyết Chiên Con"
Biệt TCa: "Via Dolorosa"
Biệt TCa: "Chiều Trên Đồi Gô Gô Tha"
Biệt TCa: "Chúa Chí Ái"
Biệt TCa: "Có Một Dòng Suối"
Message - Sứ điệp:
"Con Đường Thập Tự"

Mục sư Lê Phước Thuận
Pictures Video
Last Sunday-Chúa Nhựt /
Latest Service - Tuần vừa qua
All Children Adults School Offertory
0 $0.00
2014-01-07 - (235)

Nhìn lại


Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng. -Hê-bơ-rơ 3:14
Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, hoặc bạn có...

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD này
CD available  Request CDs here       Đã biếu tặng: 24,041 CD
Số CD Tựa Bài Giảng Kinh Thánh ch-trình
551. nghe: Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Download: Gặp Chúa Trong Nơi Thánh Xuất Ê-díp-tô Xem tờ chương trình04/06/14
550. nghe: Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Download: Cuộc Sống Mới Trong Đấng... Ê-phê-sô 4:17-3 Xem tờ chương trình03/30/14
549. nghe: Làm Xong Công Việc Cha... Làm Xong Công Việc Cha... Download: Làm Xong Công Việc Cha... Giăng 17:1-4 Xem tờ chương trình03/23/14
548. nghe: Giống Nhau và Khác Nhau Giống Nhau và Khác Nhau Download: Giống Nhau và Khác Nhau Ê-phê-sô 4:1-16 Xem tờ chương trình03/16/14
547. nghe: Làm Sao Để Hiệp Nhất Làm Sao Để Hiệp Nhất Download: Làm Sao Để Hiệp Nhất Ê-phê-sô 4:1-16 Xem tờ chương trình03/09/14
546. nghe: Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Download: Đâm Rễ Trong Tình Yêu... Ê-phê-sô 3:14-2 Xem tờ chương trình03/02/14
545. nghe: Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Download: Lẽ Mầu Nhiệm Được Mặc... Ê-phê-sô 3:1-13 Xem tờ chương trình02/23/14
544. nghe: Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Download: Hiệp Nhất Trong Đấng Christ Ê-phê-sô 2:11-2 Xem tờ chương trình02/16/14
543. nghe: Chuẩn Bị Cho Tương Lai Chuẩn Bị Cho Tương Lai Download: Chuẩn Bị Cho Tương Lai I Cô-rinh-tô 3:9 Xem tờ chương trình02/09/14
542. nghe: Bình An Trong Chúa Bình An Trong Chúa Download: Bình An Trong Chúa Phi-líp 4:4-9 Xem tờ chương trình02/02/14
541. nghe: Hát Cho Ngài Một Bài... Hát Cho Ngài Một Bài... Download: Hát Cho Ngài Một Bài... Thi-thiên 33:1-33 Xem tờ chương trình01/26/14
540. nghe: Cùng Góp Phần Hầu Việc... Cùng Góp Phần Hầu Việc... Download: Cùng Góp Phần Hầu Việc... 1 Phi.2:9-10;Mác Xem tờ chương trình01/19/14
539. nghe: Đeo Đuổi Mục Tiêu Trong... Đeo Đuổi Mục Tiêu Trong... Download: Đeo Đuổi Mục Tiêu Trong... 1 Cô-rinh-tô 9:2 Xem tờ chương trình01/12/14
538. nghe: Năm Mới Với Chúa Năm Mới Với Chúa Download: Năm Mới Với Chúa Phi-líp 3:1-16 Xem tờ chương trình01/05/14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mỗi Tuần Một Sứ Điệp Thông Báo Các Sinh Hoạt Musics - Nghe Nhạc (mp3)
Tuần Lễ Thứ 147 04/10/07 - 640

LẼ ĐẠO BA NGÔI (1)

LU-CA 10:21

Lẽ đạo Ba Ngôi là lẽ đạo thần thượng, oai nghiêm, vượt quá trí hiểu của con người. Đây là lẽ đạo quan trọng nhất và phước hạnh nhất của Cơ-đốc giáo. Hơn bất cứ lẽ đạo nào khác, lẽ đạo nầy trực tiếp liên can đến ngôi vị và bản thể của chính Đức Chúa Trời. Vô số người đã được sự cứu rỗi và được phước cho đến đời đời cũng nhờ đó. Vô số người đã hư mất và đi vào chốn hình khổ cho đến đời đời cũng vì đó.
Thứ nhứt, lẽ đạo Ba Ngôi là một lẽ đạo thần thượng oai nghiêm vượt quá trí hiểu của con người. Nói đến Ba Ngôi là nói đến chính mình Ngài, cùng với tất cả sự cao cả vô hạn, và sự mầu nhiệm đời đời của Ngài. Đây là một lẽ đạo thần thượng, vượt quá trí hiểu...

Trường Chúa Nhựt - Sunday School

Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 (3/09/2014) 9:30 AM (35 last Sunday) tại Hội Thánh Lời Chúa 3134 Frick Rd, Houston, TX 77038

Học KT Nhóm Nhỏ Hằng Tuần - Cell Group Bible Study

Tối thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu 7:00 PM

Ban Ca Ngợi - Praise team

Thứ Sáu 3/14/2013 Friday, Mar. 14, 2014 lúc 7:30PM(chiều) tại tư gia anh chị Nguyễn Duy Khải

HT Lời Chúa xin biếu tặng quí vị những CD Thánh nhạc này
CD available  Request CDs here            Đã biếu tặng: 10,952 CD
CD 9 "Ngài Là Bài Ca"   1.Via Dolorosa   2.Đêm Kỳ Diệu   3.Người Có Nghe   4.Đêm Yên Lặng   5.Vinh Quang   6.Thi-Thiên 90   7.Bài Ca Tâm Linh   8.Ðêm Thánh Nơi Bếthlêhem   9.Bài Ca Nguyện Cầu   10.Rise Again
CD 8 "Ngài Là Tình Yêu"   1.Lo Gì   2.Những Chặng Đường   3.Tiếng Đóng Đinh   4.Tình Yêu Chúa   5.Cho Con Biết   6.Tình Chúa Cao Vời   7.Tình Yêu Nhiệm Mầu   8.Tìm Lại Bình Yên   9.Ngài Cứu Tôi   10.Thi-Thiên 86
CD 7 "Ngài Mong Chờ"   1.Về Đâu   2.Bình An Trg Jêsus   3.Hiến Cả Thảy   4.Thống Khổ   5.Nguồn Sống   6.Chim Hoa   7.Hát Cho Người Yêu   8.Gần Thập Tự   9.Về Với Jêsus   10.Chiên Lạc Trở Về   11.Ân Điển Từ...
CD 6 "Ngài Biết Rõ"   1.Ngài Biết Rõ   2.Thầm Tạ Ơn Chúa   3.Chân Lý Vào Đời   4.Đêm Thương Khó   5.Tình Yêu Của Chúa   6.Người Đem Mùa Xuân   7.Nguồn Trông Cậy   8.Xin Tạ Ơn Chúa   9.The Lord's Prayer   10.Jêsus Là Bạn Thật
CD 5 "Ngài Cứu Tôi"   1.Ơn Cao Sâu   2.Chiều Trên Đồi...   3.Chúa Là Con Đ.   4.Tình Chúa B.La   5.Nào Có Ai Biết   6.Đấng Sống   7.Từ Đồi Gô-tha   8.Bước Ng. Đi Qua   9.Lúc Anh Ng Cầu   10.Tiếng Gọi
Viet EditorGiao Hat - Viet District